Företagsprofil för Datapod

Datapod är en ledande teknik- och lösningsleverantör av energisnåla produkter för datacenterinfrastruktur, professionella tjänster och teknisk support.

Datapod-systemet är ett avancerat, modulbaserat datacenter som har konstruerats på ett innovativt sätt för optimal energiförbrukning. Utformningen gör det möjligt att masstillverka, fabrikstesta och snabbt sätta systemet i drift för att klara det växande behovet av högpresterande datacenterinfrastruktur runt om i världen, samtidigt som miljöinverkan och den totala kostnaden för datacenteranläggningen reduceras.