Företag

Datapod är en ledande teknik- och lösningsleverantör av energisnåla produkter för datacenterinfrastruktur, professionella tjänster och teknisk support.

Hemligheten bakom Datapods framgång är att vi kan erbjuda våra klienter en grupp med skickliga yrkesmän vars breda och djupa erfarenhet är oöverträffad, teknologi som sätter standard för branschen och ett aldrig sviktande åtagande till förträfflighet inom support. Datapod, som specialiserar sig på nyckelfärdiga lösningar för datacenterinfrastruktur, har utvecklat en mycket specialiserad expertis som överbryggar kunskapsklyftan mellan dagens IT-infrastrukturkrav och bästa-praxis-lösningar för platser med datacenterinfrastruktur.

 

Scott Carr, verkställande direktör

Scott Carr

Scott Carr är verkställande direktör hos Datapod, ett företag baserat i Canberra, Australien, som grundades år 2007 för att klara en växande efterfrågan på expertlösningar för datacenterteknik på den australiensiska marknaden.

Scott är även huvudarkitekten för Datapod-systemet, ett innovativt system med modulbaserade komponenter för datacenterinfrastruktur som är utformade för att drastiskt förbättra anpassningsbarhet, effektivitet och prestanda för datacenteranläggningar som behövs för att hålla jämna steg med dagens datorteknik.

Scott har en lång och framgångsrik karriär som innovatör, som började med att han vann Siemens Prize for Innovation, ett pris för Australiens mest enastående projekt inom elektronik, elektricitet, kommunikationer eller datorer år 1999 för studerande under sitt sista utbildningsår.

Sedan dess har Scott arbetat som produktutvecklingsingenjör och som kommersiell chefsanalytiker hos ActewAGL och TransACT Communication på en rad olika initiativ inom bland annat förnybar energi, telekommunikationer, internet och datacenterrelaterad verksamhet.

Scott har en ingenjörsexamen (med högsta betyg) från Canberra-universitet och en kandidatexamen i tillämpad ekonomi och investering från Financial Services Institute of Australia.

 

Adam Smith, direktör

Adam  Smith

Adam Smith har utsetts till ny direktör för Datapod, den ledande teknik- och lösningsleverantören av energisnåla produkter för datacenterinfrastruktur, professionella tjänster och teknisk support.

Adams övergång från försäljningschef hos APC till Datapod är synergistisk. Datapod är en "Elite Strategic Partner" till APC – en toppleverantör av globala produkter och tjänster för end-to-end växelströms- och likströmsbaserad reservkraft.

Adam är en nyskapare inom fältet för strategi och utformning av datacenter och specialiserar sig på att driva energieffektivitet. Adam, som har arbetat med företag, myndigheter och ideella organisationer i över 20 år, har ansenlig erfarenhet för rollen i synnerhet som leverantör och inom end-to-end-installationslösningar för datacenter. Bland sina många framgångar räknar han den storskaliga anpassningen av många energisnåla teknologier.

Adams erfarenhet hos APC, och hans kontakter inom moderföretaget, Schneider Electric, kommer att underbygga ömsesidig tillit och ömsesidigt förtroende mellan organisationerna, och uppmuntra engagemang i ytterligare gemensamma projekt som kommer att förenkla utvecklingen av Adams mål som är att expandera Datapods verksamhet genom att penetrera internationella marknader.

Stolt över att stödja Datapod-systemet

Schneider Electrics affärsenhet Critical Power and Cooling Services, en global ledare inom kritiska  kraft- och luftkonditioneringstjänster, tillhandahåller branschledande produkter, programvara och system för applikationer på kontor, datacenter och fabriker. Schneider Electrics Critical Power & Cooling Services har ett åtagande utan motstycke till innovation. APC levererar banbrytande, energisnåla lösningar för kritiska teknologi- och industriapplikationer.