Datapod

Datapod är en världsledande teknik- och lösningsleverantör av energisnåla produkter för datacenterinfrastruktur, professionella tjänster och teknisk support. Datapod grundades i Australien och bedriver nu internationell verksamhet.

Hemligheten bakom vår framgång är att vi erbjuder våra klienter en grupp med skickliga yrkesmän vars breda och djupa erfarenhet är oöverträffad, teknologi som sätter standard för branschen och ett aldrig sviktande åtagande till förträfflighet inom support.

Vår expertis överbryggar kunskapsklyftan mellan dagens IT-infrastrukturkrav och bästa-praxis-lösningar för plats med datacenterinfrastruktur. Expertsystemet med prefabricerade infrastrukturmoduler som utvecklats av Datapod levererar tekniskt avancerade datacenter, men med accelererad hastighet för driftsättning och reducerade kostnader i jämförelse med typiska konstruktionsprojekt för datacenter.

Datapods omfattande uppsättning med infrastrukturkomponenter på plats kan användas för att skapa ett helt fungerande datacenter på bara ett par månader eller helt enkelt användas för att lägga till utrymme, energi eller luftkonditionering i din befintliga anläggning.

Effektiv design i världsklass

Datapod-systemet införlivar världsbästa-praxis-teknik och säkerställer resultat med kvalitet genom exakt prefabricering och fabrikstestning. Standardisering möjliggör avsevärda kostnads- och riskreduktioner för projekten och förbättrad tillförlitlighet  för systemet i jämförelse med traditionella tekniska engångskonstruktioner.

De ändamålsbyggda Datapod-enheterna integrerar APC:s HACS (Hot-Aisle-Containment-System) för att skapa en optimerad datahallsmiljö med utrymme att arbeta och för säker åtkomst för att utföra underhåll på alla områden.

Datapod-modulerna kan användas för att stegvis expandera golvutrymmet, rack-kvantiteter, ström- eller luftkonditioneringsdensitet för att hålla jämna steg med din organisations IT-krav, vilket ger dig den bästa miljön för datacenter och kontrollrum med total flexibilitet.

Driftsättning av Datapod | Nyckelfärdig lösning

Datapod-systemet innebär att du inte längre behöver utsätta dig för risken att konstruktionsprojektets kostnader exploderar, förseningar och resultat med kompromisser. Datapod kan leverera en nyckelfärdig lösning med kvalitet snabbare och till lägre kostnad jämfört med traditionella konstruktionsprojekt för datacenter.

Ett viktigt dilemma som traditionella konstruktionsprojekt för datacenter står inför är huruvida de ska bygga ett stort datacenter eller ej som tar hänsyn till möjlig tillväxt inom kapacitetskrav under anläggningens livslängd eller bygga ett mindre datacenter med förhoppningen att IT-kraven inte överstiger den byggda kapaciteten före slutet på dess livslängd. Chansen att korrekt förutsäga dina framtida IT-krav är låg och de associerade kapitalriskerna är höga. Som motsats gäller att med det modulbaserade Datapod-systemet behöver du endast driftsätta vad du behöver när du behöver det, där du behöver det. Att ha korrekt storlek för din plats datacenterinfrastruktur är inte bara kostnadseffektivt utan även driftsmässigt effektivt.

Att driftsätta den korrekta mängden golvutrymme allteftersom du behöver det innebär att luftkonditionerings- och luftfuktningsresurser inte slösas på att konditionera utrymme som inte behöver det. Genom att stegvis driftsätta energi- och luftkonditioneringssystem så att de matchar de faktiska energi- och luftkonditioneringskraven kan dessa system köras i sina mest energisnåla driftlägen. När du investerar stegvis i kapacitet, och bara när du behöver den, har du också den bästa chansen att utnyttja framtida teknologiska förbättringar. Datapods åtagande till forskning och utveckling inom området för energisnål infrastruktur på plats innebär att du får nytta av pågående produktförbättringar och förbättrad miljöeffektivitet med tiden.

Ett produktbaserat tillvägagångssätt till platsen för datacenterinfrastrukturen ger dig möjlighet att införa en upphandlingsmodell som matchar din IT-drift. Datapod erbjuder dessutom ett attraktivt leasingalternativ som innebär att du nu kan använda ditt kapital till mer produktiva projekt i stället för att ha det fast i traditionella datacenterprojekt som föråldras i en alltför snabb takt.