Finansiering

Du kan köpa ditt Datapod-system direkt såväl som ett antal olika tillval.

Har du tänkt på att leasa din Datapod?

Det är viktigt att ha ditt rörelsekapital i din verksamhet och det är därför som Datapod erbjuder leasingfinansiering för dina datacenterbehov.

Leasingfinansering är en finansprodukt som gör det möjligt för Datapod-kunder att köpa ett nytt datacenter samtidigt som rörelsekapitalet finns kvar i din verksamhet.

Fördelarna med leasingfinansiering är:

  • Ett skatteeffektivt sätt för verksamheten att bevara sin likviditet
  • Flexibla kontraktperioder som varierar mellan 18 och 60 månader
  • Fast ränta
  • Fasta månatliga återbetalningar
  • Det går att tillämpa ett restbelopp på ett leasingavtal – vilket sänker den månatliga återbetalningen
  • Säkerheten för leasingavtalet är utrustningen

Om du vill diskutera hur leasingfinansiering av ditt datacenter kan fungera för din organisation, kontakta din lokala Datapod-säljare för att diskutera dina behov på +61 1300 724 405.