Tjänster

Konsulttjänst vid installation

Datapods konsulttjänst vid installation är en viktig del av en total pod-driftsättning för Datapods skalbara modulbaserade datacentersystem som innehåller mellan 1 och 8 pod-enheter. Den här tjänsten tillser att förutsättningarna för systeminstallation identifieras och att den kundbeställda utrustningen tas emot på rätt sätt. Resultatet är färre misstag vad gäller ovälkomna kostnader eller schemaändringar, och större synlighet för och styrning av projektet.

Obs! Detta är en platskoordinationstjänst och inte en projektledningstjänst. För de kunder som inte har en projektledare internt eller på entreprenad, finns projektledning som en separat tjänst som erbjuds av Datapod. Denna tjänst ska vara obligatorisk vid hyra, leasing eller inköp av ett Datapod-system.

Tjänst för iordningställande av plats

Tjänsten för iordningställande av plats erbjuder en uppföljning till Konsulttjänst vid installation, där kunden får ett förslag, Arbetets omfattning, tillsammans med en detaljerad offert för tillhandahållande av de tjänster som krävs för att uppgradera den föreslagna platsen  före leveransen av Datapod-systemet.

Det huvudsakliga arbetet kommer vanligtvis att inkludera:

  • Platsnivellering
  • Elektriska tjänster
  • Mekaniska tjänster
  • Annat platsspecifikt arbete kan krävas beroende på platsen. Detta är en tillvalstjänst från Datapod. Arbetet för iordningställandet kan utföras av kunden eller deras ombud.

Podmonteringstjänst

Datapods monteringstjänst är en viktig del av en total driftsättning av pod-enhet. Den här tjänsten tillhandahåller de certifierade Datapod-ingenjörer som behövs för att snabbt och effektivt montera ditt Pod-system. Resultatet ger kunden försäkran om att Pod-systemet har installerats korrekt och enligt Datapods specifikationer. Den här tjänsten är del av en fullständig svit med installationsprojekttjänster som erbjuds av Datapod.

I Datapods projektmetodologi för podinstallation ingår ett antal processaktiviteter som måste ske och som kan utföras av Datapod, kunden eller kundens leverantör, i enlighet med kundens önskemål. Datapod kan tillhandahålla någon eller alla av dessa tjänster. För kunder som avser att utföra ett eller flera av dessa steg själva, rekommenderas det att kunden använder den podmonteringstjänst som beskrivs i Arbetets omfattning för att försäkra att arbetet utförs enligt tillverkarens specifikationer.

Denna tjänst ska vara obligatorisk vid hyra, leasing eller inköp av ett Datapod-system.

Extern elektrisk uppkopplingstjänst

Ansvaret för den externa elektriska uppkopplingstjänsten som förser kunden med korrekt elektrisk uppkoppling av podsystemet till den lokalt placerade underfördelningstavlan, kabeldragning från centralen till den elektriska tillförseln vid monteringen av Datapod-systemet, kommer att ligga hos Datapods fältserviceingenjörer eller deras godkända Datapod-certifierade underleverantörer.

Denna tjänst ska vara obligatorisk vid hyra, leasing eller inköp av ett Datapod-system.

Tjänsten Extern mekanisk anslutning

Tjänsten Extern mekanisk anslutning förser kunden med korrekt mekanisk anslutning av Pod-systemet till lokalt placerad Datapod Utility Pod, tredje parts kylaggregatanläggning eller  basbyggnadens lättningspunkt för kylt vatten som tillhandahålls under tjänsten för iordningställande av plats. Ansvaret för rördragning från den här punkten till den mekaniska tillförseln vid montering på Datapod-systemet kommer att ligga hos Datapods fältserviceingenjörer eller deras godkända Datapod-certifierade underleverantörer.

Denna tjänst ska vara obligatorisk vid hyra, leasing eller inköp av ett Datapod-system.

Tjänsten Intern elektrisk uppkoppling

Tjänsten Intern elektriska uppkoppling förser kunden med korrekt elektrisk anslutning mellan Pod-systemens elektriska anslutningsunderaggregat (intern underfördelningstavla) och den interna 3-fasiga UPS-enheten. Kabelledning mellan dessa två punkter kommer att installeras, och alla anslutningar testas och märks, vilket möjliggör aktivering och idrifttagande av UPS-systemet.

Denna tjänst ska vara obligatorisk vid hyra, leasing eller inköp av ett Datapod-system.

Tjänsten Intern mekanisk anslutning

Tjänsten Intern mekanisk anslutning förser kunden med korrekt mekanisk anslutning för den kylda vattenförsörjningen till fördelningsgrenröret inom Pod-systemet. Som en tjänst i två steg kommer arbetet för rördragningen från den mekaniska ingångsenheten på Datapod-systemet till fördelningsgrenröret att utföras före driftsättningen och detta ansvar åligger Datapods fältserviceingenjörer eller deras godkända Datapod-certifierade underleverantörer. Efter slutförande ska anslutningen trycktestas och rörisoleringen installeras. Denna sista testningsfas av tjänsten genomförs på plats när Pod-systemet har kopplats in helt och hållet.

Denna tjänst ska vara obligatorisk vid hyra, leasing eller inköp av ett Datapod-system.

Tjänsten för igångkörning av pod

Datapod-tjänsten för igångkörning av pod på plats är en viktig del av den totala driftsättningen av pod-enheten för Datapods skalbara modulbaserade datacentersystem som innehåller mellan 1 och 8 pod-enheter. Den här tjänsten tillhandahåller den certifierade fältservicepersonal från Datapod som behövs för att montera och kontrollera funktionaliteten för ditt Datapod-system. Den här tjänsten ger kunden försäkran om att Datapod-systemet har igångsatts i enlighet med Datapods standarder och specifikationer. Den här tjänsten är del av en fullständig svit med installationsprojekttjänster som erbjuds av Datapods fältservicepersonal.

I Datapods projektmetodologi för installation ingår ett antal processaktiviteter som måste ske och som kan utföras av Datapod, kunden eller kundens leverantör, i enlighet med kundens önskemål. Datapod kan tillhandahålla någon eller alla av dessa tjänster. För kunder som avser att utföra något av dessa steg själva, förblir dock tjänsten för igångkörning av pod som beskrivs i Arbetets omfattning en obligatorisk tjänst som tillhandahålls för alla Datapods installationsprojekt.

På plats-support för pod

Datapod-tjänsten Support på plats tillhandahåller korrigerande reparationer såväl som ett schemalagt besök för förebyggande underhåll under avtalsåret.

1.1 KORRIGERANDE TJÄNSTER PÅ PLATS

Datapod kommer att skicka ut auktoriserad personal för att utföra reparationer om det skulle uppstå ett problem. Delar, arbete och reskostnader (delstatens huvudstad och storstäder) ingår. Tjänsten På plats från Datapod finns tillgänglig i tre olika konfigurationer som gör det möjligt för kunden att avgöra hur snabbt serviceteknikern kommer att anlända på platsen. Nästa arbetsdag är standarderbjudande för På plats och ett årligt besök med förebyggande underhåll ingår.

Datapod erbjuder uppgraderingar för respons, "Nästa dag" och "4 timmar på plats". Respons "4 timmar på plats" finns tillgängligt hela veckan, dygnet runt, inklusive veckoslut och helger. (Inte tillgängligt på alla platser. Tala med Datapod om täckning i ditt område.)

1.2 ÅRLIGT BESÖK MED FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

I detta årliga besök med förebyggande underhåll, som ingår som del av Datapod-tjänsten Support på plats, ingår en omfattande visuell, miljöbaserad och elektronisk inspektion av Datapod-systemet för att tillse att komponenter fungerar enligt definierade tekniska och miljömässiga specifikationer. Den här tjänsten inkluderar alla utgifter för arbete och resor.

Tjänsten Support på plats ingår i priset för eventuell Datapod-systemkomponent under en period på ett år, och kan förlängas på årlig basis.

Tjänsten Kamouflering eller märkning av pod

Datapod-tjänsten Kamouflering är ett extratillval för alla pod-driftsättningar. Med den här tjänsten kan kunden välja en anpassad specifik utomhusmålningstjänst för att dölja pod-enheten eller göra så att den smälter in i sin nya miljö. Kunder kan välja mellan traditionell "slagfältskamouflering" i flera färger eller ett färgschema som matchar deras märke, arbetsplats eller campusmiljö.

Pod-kamouflering är ett extratillval.