Sekretesspolicy

Sekretess

Följande sekretesspolicy omfattar behandling av personuppgifter som genomförs av Datapod via sin webbplats wwwdatapod.com ("webbplatsen"). Denna policy är föremål för de villkor som styr denna webbplats och användaren av Webbplatsen ("Användaren") skall godkänna denna integritetspolicy för att gå vidare med någon av de tjänster som tillhandahålls genom det ("Tjänsterna"). I enlighet med gällande sekretess och personuppgifter dataskyddslagar, informerar Datapod härmed Användaren av följande:

Alla data som lämnats av användaren när du kontaktar Datapod eller använda någon av de tjänster kommer att ingå i en databas som kontrolleras av Datapod. Såvida det inte uttryckligen anges, alla förfrågningar om uppgifter om den aktuella tjänsten eller funktionen beskrivs på webbplatsen är obligatoriska. Om Användaren inte tillhandahåller alla sådana uppgifter, kanske Datapod inte att kunna tillhandahålla Tjänsterna eller svara på lämpligt sätt till användarens begäran.

De data som samlats in av Datapod kommer att behandlas enbart i syfte att tillhandahålla tjänster eller information som begärts av användaren eller för att hantera alla frågor riktas via webbplatsen till Datapod. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part utom om detta krävs av lagen. Dessutom kan Datapod använda de uppgifter som samlats in för att skicka kommersiella meddelanden eller nyheter som begärts eller godkänts av Användaren via webbplatsen. Datapod kan använda tredje part som skall utföra vissa bearbetningsaktiviteter under de strikta instruktioner och principer som anges i denna policy. Användaren samtycker härmed uttryckligen till behandlingen av hans eller hennes uppgifter för dessa ändamål, samt för kommunikation till användaren via e-post eller andra elektroniska medel av händelser, nyheter, nya verksamheter eller tjänster och annan kommersiell information som Datapod finner lämpligt.

I enlighet med bestämmelserna i tillämpliga sekretesslagar, kan användare utnyttja sina rättigheter till tillgång, rättelse, annullering och opposition i förhållande till användarens data genom att göra den aktuella begäran genom att gå stöd på Datapod hemsida eller genom att skriva till Datapod hemort .

Den Datapod är oroad över att skydda användarens integritet. Det genomför därför säkerhetsåtgärder som krävs juridiskt för att säkerställa att användarens data inte används eller bearbetas olagligt.

Datapod förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy utan någon särskild underrättelse till Användaren. Datapod publicerar eventuella ändringar eller tillägg på sin webbplats och uppmuntrar användaren att kontrollera den nuvarande integritetspolicy från tid till annan. Om Datapod informerar om och tillämpar några särskilda sekretess villkor för något specifikt innehåll, produkter och / eller tjänster, kommer dessa att ha företräde i händelse av konflikt mellan dem och denna sekretesspolicy.

Denna reviderade sekretesspolicy gäller från 1 januari 2013.