Villkor

Dessa villkor reglerar din användning av denna webbplats, genom att använda den här hemsidan accepterar du dessa villkor i sin helhet. Om du inte håller med dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda denna webbplats.

Genom att använda denna webbplats och acceptera dessa villkor, samtycker du till vår integritetspolicy.

Om inget annat anges, Datapod och / eller dess licensgivare äger de immateriella rättigheterna i webbplatsen och materialet på webbplatsen. Förutsatt att certifikatet nedan, alla dessa immateriella rättigheter förbehållna.

Du kan visa, hämta för cachning av avsikterna bara, och skriva ut sidor från webbplatsen för eget bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på annan plats i dessa villkor.

Du får inte:

  • Återpublicera material från denna webbplats (inklusive återpublicering på en annan webbplats);
  • Sälja, hyra ut eller sub-licens material från hemsidan;
  • Visa något material från webbplatsen i allmänheten;
  • Reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats för ett kommersiellt syfte;
  • Redigera eller på annat sätt modifiera material på webbplatsen, eller,
  • Omfördela material från denna webbplats, med undantag för innehåll specifikt och uttryckligen gjorts tillgängliga för omfördelning.

Om innehållet är speciellt framtagen för omfördelning, kan det bara omfördelas inom din organisation.

Du får inte använda denna webbplats på ett sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av tillgänglighet eller tillgängligheten av webbplatsen, eller på något sätt som är olagligt, olagligt, fraudulnt eller skadligt, eller i samband med någon olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, värd, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av eller är kopplade till, någon spyware eller annan skadlig programvara.

Du får inte göra några systematiska eller automatisk datainsamling verksamheter, inklusive utan begränsning skrapning, data mining, datautvinning och uppgifter skörd, på eller i samband med denna webbplats utan Datapod uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka icke begärda kommersiella meddelanden.

Du får inte använda denna webbplats för något ändamål relaterade till marknadsföring utan Datapod s uttryckliga skriftliga medgivande.